Jaktvapens lagar och regler


Förutom en giltig jägarexamen krävs det att du klarar dig igenom polisens lämplighetskontroll för att få införskaffa ett jaktvapen.

Grundkrav

Ett grundkrav är att du har fyllt 18 år. Om du har gjort dig skyldig till brott eller bedöms som olämplig av annan anledning kan du få avslag på din ansökan. Efter en viss tid, beroende på brottets svårighetsgrad, kan du ansöka på nytt. Jägarexamen gäller utan tidsbegränsning. Det är Naturvårdsverket som fastställer kraven för jägarexamen.

Ett grundläggande krav för att få licens är att du har behov av jaktvapen. Den som tagit jägarexamen anses ha behov av fyra jaktvapen, vilket är den så kallade vapengarderoben för jakt. Om du ska ansöka om fem till sex jaktvapen måste du motivera varför du har behov av detta. För fler än sex vapen ställs mycket höga krav.

När du ansöker om vapenlicens måste du uppge var och hur vapen och ammunition ska förvaras. Du måste ange fabrikat och modell på vapenskåpet och ange om skåpet är godkänt enligt Svensk Standard. Bestämmelserna för vilka skjutvapen som får användas i jakt finner du i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt. I dessa föreskrifter finns även bestämmelser om klassificering av kulammunition.

Vapenskåp

Sammanfattning

Kontrollera vilka lagar som gäller och studera noggrant i teoriböckerna så du inte får något avslag! Att ta jägarexamen är riktigt roligt och att få komma ut i naturen och jaga är en av de äldsta yrkena / aktiviteterna som funnits! Lycka till med jägarexamen!